park przy bulwarze

zagospodarowanie terenów przy Bulwarze Nadwarciańskim w Koninie

autor idei: Kazimierz Lipiński
konsultant: Krzysztof Borowski

lokalizacja: Konin, okolica Starówki
rok projektu: 2019

Przedmiotem opracowania projektu jest koncepcja zagospodarowania terenów przy Bulwarze Nadwarciańskim w Koninie. Obszar leżący w pobliżu Starówki stanowi obecnie teren techniczny dla centrali ciepłowniczej. Projekt rewitalizacji zakłada likwidację zjazdu z Trasy Warszawskiej oraz przekształcenie funkcji obszaru opracowania. Atrakcyjny pod względem lokalizacji teren ma pełnić  funkcję rekreacyjną dla mieszkańców Konina. Kompozycja przestrzenna stanowi trakt pieszo-rowerowy pomiędzy Placem Wolności, a wschodnią częścią Bulwarów Nadwarciańskich. 

Zdecydowano się na utrzymanie parkowego charakteru miejsca, stąd duża ilość projektowanej zieleni. Pas wysokich drzew oraz skarpa nasypowa oddzielają teren od ruchliwej drogi. Od strony zachodniej teren inwestycji otwiera nowy plac miejski, przekształcony z parkingu dla samochodów osobowych. Na jego powierzchni zlokalizowano konstrukcje szklanych zadaszeń, które kreują nowoczesną i przyjazną człowiekowi przestrzeń. Plac prowadzi użytkowników w kierunku ścieżki edukacyjnej, znajdującej się pod nowo-projektowanymi wiatami akustycznymi. Ażurowe konstrukcje pozwalają na ekspozycję wystaw w formie wielkoformatowych plansz, a także pomaga oddzielić trakt od pobliskiej jezdni. Centralnym punktem projektu jest parterowy pawilon wielofunkcyjny. Latem okrągły budynek może pełnić rolę kawiarni, natomiast poza sezonem miejsca organizacji eventów i wystaw. Wokół pawilonu, w sąsiedztwie boisk szkolnych oraz wypożyczalni kajaków, znajdują się liczne urządzenia sportowo-rekreacyjne dostosowane do różnych grup wiekowych użytkowników. Przewidziano tu plac zabaw dla dzieci najmłodszych oraz dla dzieci starszych, a także siłownię zewnętrzną dla osób dorosłych. Teren otwiera się widokowo na dolinę rzeki Warty, wzmacniając możliwości rozwoju tej części Konina