AV office

projekt dyplomowy inżynierski

temat: mały budynek biurowy
autor: Adam Jankowski
promotor: dr inż. arch. Adam Siniecki
lokalizacja: Poznań, ul. Ostrowska
rok projektu: 2017

Wyjściowym założeniem projektowym była lokalizacja dwóch bliźniaczych biurowców przy dostosowaniu ich gabarytów do zachowanego na działce budynku istniejącego. Zastosowanie powtarzającego się kąta ostrego w projekcie zagospodarowania terenu ma bezpośrednio nawiązywać do podziałów elewacji. W wyniku poszukiwania odpowiednich kształtów powstała grafika złożona z zazębiających się liter „V” odbijanych lustrzanie względem osi poziomej i ustawianych naprzemiennie. Stąd wziął się właśnie pomysł na nazwę i logo biurowca: AV office.

Starając się zachować spójność formy i konstrukcji wzór litery „V” przeniesiono także na ukośne słupy podpierające nawis budynku. Elementy pokrywając się dokładnie z rysunkiem elewacji przebijają wszystkie kondygnacje biurowca. Główne wejście znajduje się w podcieniu i prowadzi bezpośrednio do głównego holu, który pnąc się przez trzy kondygnacje budynku, wyraża jego artykulację pionową.