osiągnięcia

2019 – Nagroda Specjalna w konkursie SARP na najlepszą pracę dyplomową im. Zbyszka Zawistowskiego – Remiz_a

2019 – Nagroda Ministra Inwestycji i Rozwoju 2018 – Remiz_a

2019 – Główna Nagroda w Konkursie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego na Najlepszą Pracę Dyplomową w kategorii architektura krajobrazu, edycja 2019 – Remiz_a

2019 – II miejsce w konkursie na najlepszą pracę dyplomową magisterską 2017/2018 zrealizowaną na Wydziale Architektury PP – Remiz_a

2019 – Finał Dorocznej Polsko-Niemieckiej Nagrody Integracyjnej BDA SARP – Remiz_a

2019 – Finał konkursu Drewno w Architekturze, edycja 2019 – Remiz_a

2019  – Publikacja i wystawa projektu podczas 70. edycji World Urbanism Day w Czarnogórze – projekt zagospodarowania terenów poprzemysłowych we Wrześni

2018 – II miejsce w V edycji ogólnopolskiego konkursu dla młodych architektów BUILDER – FLORA

2018 – Główna nagroda w kategorii architektura w XXXVIII edycji konkursu na najlepszą pracę semestralną im. prof. W. Czarneckiego – FLORA

2018 – nagroda IARP w XXXVIII edycji konkursu na najlepszą pracę semestralną im. prof. W. Czarneckiego –  Wytwórnia Filmowa Starołęka

2018 – I miejsce w konkursie urbanistycznym na zagospodarowanie terenów poprzemysłowych we Wrześni

2018 – nagroda Dziekana Wydziału Architektury PP za uzyskanie najlepszych wyników w nauce na drugim stopniu kształcenia – przyznana Adamowi Jankowskiemu

2017 – wyróżnienie w VII edycji międzynarodowego konkursu na innowacyjny design ROCA Jumpthegap – UV sphere

2017 – III miejsce w konkursie na najlepszą pracę dyplomową inżynierską 2016/2017 zrealizowaną na Wydziale Architektury PP – AV Office