wytwórnia filmowa Starołęka

wytwórnia filmowa

współpraca: Adrianna Pocion
lokalizacja: Poznań, ul. Starołęcka
rok projektu: 2017

Wytwórnia Filmowa Starołęka to wizja kompleksu wielofunkcyjnych obiektów związanych z branżą filmową. Główną ideą projektu było stworzenie architektury współgrającej z krajobrazem Doliny Warty oraz wykorzystanie naturalnych warunków topograficznych przy kształtowaniu przestrzeni. Płynne linie rozwijają się po powierzchni terenu jak wstęga rolki filmowej, mającej swój początek w cylindrze głównego obiektu.

Parter budynku został częściowo uniesiony na słupach, co nadaje formie lekkości oraz sprzęża przestrzenie placu wokół obiektu z jego wnętrzem. Konstrukcja budynku opiera się na wykorzystaniu zewnętrznych kratownic tworzących zarówno białą elewację obiektu, jak i jego egzoszkielet.

W obiekcie zlokalizowano przestrzenie o różnorodnych funkcjach, min.: salę kinową, nowoczesne studia motion-capture i blue-screen, postprodukcję obrazu, dźwięku, czy studio nagrań.

Charakterystyczną cechą Starołęki jest wklęsła forma dachu tworząca rodzaj zmiennej nawierzchni ogólnodostępnego placu. Kształt powłoki aktywizuje do ruchu oraz pełni rolę wielkiego tarasu widokowego. W przebijającym dach cylindrze zlokalizowano restaurację otwierającą się ze wszystkich stron na panoramę Poznania.