Osiedle Enklawa

zespół dwulokalowych domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej

lokalizacja: Skwierzynka, woj. zachodniopomorskie
inwestor: prywatny
powierzchnia działki: 5 300 m
²
rok projektu: 2020

Osiedle Enklawa to propozycja zabudowy szeregowej wpisanej w kontekst wiejskiego krajobrazu Pomorza Środkowego.

Obiekty o niewielkiej skali, stromych dachach i uskokowych elewacjach zostały rozsiane po naturalnym zboczu. Ich charakter nawiązuje do tradycyjnych zagród znajdujących się w najbliższym sąsiedztwie. Ręcznie formowane płytki klinkierowe o zróżnicowanych odcieniach sprawiają, że tworzy się kameralna i urokliwa przestrzeń. Struktura działek, wynikająca z nachylenia terenu, pozwoliła uzyskać tarasowy układ ogródków. Zatopienie architektury w zieleni sprawia, że osiedle wkomponowuje się w strukturę zabytkowej części Skwierzynki.

publikacje:
architektura & biznes

Szpital przy Spornej

projekt dyplomowy magisterski

temat: rozbudowa szpitala pediatrycznego przy ul. Spornej w Poznaniu
autor: 
Kamil Paszek
promotor: dr inż. arch. Agata Gawlak
lokalizacja: Poznań, woj. wielkopolskie
rok projektu: 2018

Działka  projektowa znajduje się w obrębie Starego Miasta, w dzielnicy willowej na obszarze dawnych fortyfikacji Twierdzy Poznań, obecnie pierścienia zieleni. Na działce znajduje się szpital dziecięcy, wobec którego zaplanowano rozbudowę. Na obszarze projektowym znajduje się również pawilon mieszczący przychodnię specjalistyczną, którego zły stan techniczny i niewystarczające rozmiary sugerują jego rozebranie.W obiekcie mieścić się będzie między innymi izba przyjęć z gabinetami specjalistycznymi oraz ogólnymi, gabinety zabiegowe, oddziały diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej, gabinety stomatologiczne, odział łóżkowy dla 24 pacjentów, oddział intensywnej opieki medycznej oraz blok operacyjny z dwoma salami operacyjnymi.         

Aby zaprojektować obiekt szanujący zastany kontekst, odwołano się do ciągu czasoprzestrzennego pobliskiej Alei Solidarności, przekładając go na skalę ulicy Spornej. Odsuwając budynek od ulicy, proporcje oraz skala zmieniają się z wertykalnej ul. Spornej na horyzontalnie ukształtowany plac przed głównym wejściem tworząc zapraszająca strefę. Kluczowym aspektem była zmiana – liczne wnętrza dostarczają odmiennych wrażeń, tak by korzystający pacjenci dobierali otoczenie w zależności od nastroju. Idea ta wpisuje się w teorię ogrodów terapeutycznych, które w odpowiedniej skali wprowadzone zostały w teren przyszpitalny.    

Założeniem projektowym było stworzenie nowoczesnej placówki medycznej łączącej najnowocześniejsze rozwiązania przestrzenne i technologiczne z kojącą, uspokajającą w  w odbiorze architekturą, zarówno poprzez jasny i czytelny układ funkcjonalny, jak i dobrane materiały. Dodatkowo w projekcie skupiono się na aspekcie miastotwórczym, starając się otworzyć przestrzenie wspólne na tkankę miejską.

park przy bulwarze

zagospodarowanie terenów przy Bulwarze Nadwarciańskim w Koninie

autor idei: Kazimierz Lipiński
konsultant: Krzysztof Borowski

lokalizacja: Konin, okolica Starówki
rok projektu: 2019

Przedmiotem opracowania projektu jest koncepcja zagospodarowania terenów przy Bulwarze Nadwarciańskim w Koninie. Obszar leżący w pobliżu Starówki stanowi obecnie teren techniczny dla centrali ciepłowniczej. Projekt rewitalizacji zakłada likwidację zjazdu z Trasy Warszawskiej oraz przekształcenie funkcji obszaru opracowania. Atrakcyjny pod względem lokalizacji teren ma pełnić  funkcję rekreacyjną dla mieszkańców Konina. Kompozycja przestrzenna stanowi trakt pieszo-rowerowy pomiędzy Placem Wolności, a wschodnią częścią Bulwarów Nadwarciańskich. 

Zdecydowano się na utrzymanie parkowego charakteru miejsca, stąd duża ilość projektowanej zieleni. Pas wysokich drzew oraz skarpa nasypowa oddzielają teren od ruchliwej drogi. Od strony zachodniej teren inwestycji otwiera nowy plac miejski, przekształcony z parkingu dla samochodów osobowych. Na jego powierzchni zlokalizowano konstrukcje szklanych zadaszeń, które kreują nowoczesną i przyjazną człowiekowi przestrzeń. Plac prowadzi użytkowników w kierunku ścieżki edukacyjnej, znajdującej się pod nowo-projektowanymi wiatami akustycznymi. Ażurowe konstrukcje pozwalają na ekspozycję wystaw w formie wielkoformatowych plansz, a także pomaga oddzielić trakt od pobliskiej jezdni. Centralnym punktem projektu jest parterowy pawilon wielofunkcyjny. Latem okrągły budynek może pełnić rolę kawiarni, natomiast poza sezonem miejsca organizacji eventów i wystaw. Wokół pawilonu, w sąsiedztwie boisk szkolnych oraz wypożyczalni kajaków, znajdują się liczne urządzenia sportowo-rekreacyjne dostosowane do różnych grup wiekowych użytkowników. Przewidziano tu plac zabaw dla dzieci najmłodszych oraz dla dzieci starszych, a także siłownię zewnętrzną dla osób dorosłych. Teren otwiera się widokowo na dolinę rzeki Warty, wzmacniając możliwości rozwoju tej części Konina

Osiedle Zacisze

zespół domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej

lokalizacja: Nowe Bielice, woj. zachodniopomorskie
inwestor: Agrobud Hendzel
powierzchnia działki: 6 200 m
²
rok projektu: 2019
realizacja: 2020-2021

Osiedle 23 domów jednorodzinnych z garażami w zabudowie szeregowej tworzy spójny układ kompozycji przestrzennej. Zaprojektowane obiekty opierają się o jeden powtarzalny i funkcjonalny moduł mieszkalny. Przyjęte rozwiązania budowlane mają zapewnić niski koszt budowy inwestycji i wysoką przystępność dla klientów. Osiedle posiada czytelny układ komunikacji, a także wyznaczone miejsce rekreacji dla mieszkańców. Niewielka skala obiektów oraz zatopienie ich w zieleni tworzy środowisko przyjazne do życia.

Osiedle Ceglane

zespół dwulokalowych domów jednorodzinnych

lokalizacja: Skwierzynka, woj. zachodniopomorskie
inwestor: prywatny
rok projektu: 2021

Osiedle Ceglane to zespół dwulokalowych domów jednorodzinnych zlokalizowanych na Pomorzu Zachodnim. Architektura niewielkich obiektów przywodzi na myśl historyczne stodoły znajdujące się w okolicy wsi Skwierzynka. Każdy z 3 segmentów został wyróżniony nieco innym kolorem cegły – tak by nadać im bardziej indywidualny charakter. Obiekty są dwu-kondygnacyjne i dzięki wysokiej ściance kolankowej posiadają w pełni funkcjonalne poddasze użytkowe. Kąt dachu o nachyleniu połaci 30 stopni wpisuje się w krajobraz kulturowy regionu, dając równocześnie kameralną przestrzeń do życia zatopioną w zieleni dla swoich mieszkańców. Jako wykończenie dachu zastosowano blachę płaską na rąbek stojący w kolorze miedzi.

Ogród w Gorzupi

lokalizacja: Gorzupia, woj. wielkopolskie
inwestor: prywatny
powierzchnia: 505 m²

rok projektu: 2018
realizacja: 2019

Projekt ogrodu zakładał połączenie trzech wiodących barw – zieleni, bieli i fioletu. Zimozielone krzewy zestawione z różnokolorowymi bylinami i trawami tworzą  kompozycje zmieniające się w ciągu roku w zależności od pory zakwitania.

Ogród podzielony został na strefy miękkimi liniami tworząc mniejsze, kameralne wnętrza. Dobrane rośliny w większości są gatunkami miododajnymi – nie tylko dodają uroku kompozycji, ale przyciągają również pożyteczne owady.

rewitalizacja terenów poprzemysłowych

koncepcja urbanistyczna

współpraca: Adrianna Pocion, Michalina Orzełek
lokalizacja: Września, rejon ul. Kolejowej
rok projektu: 2018

Przedmiotem opracowania projektu jest koncepcja zagospodarowania terenów poprzemysłowych w rejonie ulicy Kolejowej i Wrocławskiej we Wrześni. Rewitalizowany obszar znajduje się obecnie w stanie ogólnej degradacji, zaburzony jest ład przestrzenny dzielnicy miasta, która leży w bezpośrednim sąsiedztwie jego centrum. Głównym założeniem projektowym jest stworzenie układu nowej zabudowy, w miejscu istniejących terenów przemysłowych, która odmieni negatywny obraz rejonu, zarówno pod względem walorów przestrzennych, czynników gospodarczych, jak i społecznych. Tworzenie nowych przestrzeni o wysokiej jakości, odpowiedniej skali względem człowieka oraz zróżnicowanej funkcji zabudowy, dostosowanej do potrzeb mieszkańców, jest podstawą dla koncepcji urbanistycznej. Na bazie analizy zastanej sytuacji przestrzennej, stworzono układ w odniesieniu do zabudowy sąsiadującej, wykorzystujący powstałe osie kompozycyjne i widokowe.

Koncepcja urbanistyczna zakłada wykreowanie wyraźnego środka projektowanego układu, w postaci centrum kongresowego, wraz z wielofunkcyjną zabudową uzupełniającą. W jej skład wchodzą min.: biura, hotel, centrum gastronomiczne i hala sportowa. Odchodzące ze środka układu główne osie kompozycyjne wyznaczają kierunki sytuowania osiedli zabudowy wielorodzinnej z usługami w parterach. Istotnym elementem projektu jest zieleń publiczna, która towarzyszy wszystkim typom zabudowy. Położono nacisk na stworzenie wspólnych przestrzeni rekreacyjnych w postaci ogólnodostępnych parków, które pełnią również rolę stref buforowych od ruchliwych dróg, a także od strefy torowiska. To właśnie bliskość terenów PKP wiąże się z powstaniem muzeum kolejnictwa, które stanie się kolejnym ważnym elementem rewitalizowanej dzielnicy Wrześni. Podłużny obiekt sprzężony z parkiem eksponującym historyczne lokomotywy, ma przyciągnąć turystów i pobudzić gospodarczo zaniedbany obszar. Podobne zadanie mają również dwa nowoprojektowane kwartały zabudowy biurowej, które wyróżnia tarasowy układ zielonych dachów.