28 czerwca 1956

projekt dyplomowy inżynierski

temat: kamienica przy ul. 28 czerwca 1956 nr 154
autor: Kamil Paszek
promotor: dr inż. arch. Adam Siniecki
lokalizacja: Poznań, ul. 28 czerwca 1956
rok projektu: 2017

Budynek zaprojektowano z poszanowaniem otoczenia. Fasada została ukształtowana poprzez analizę pierzei, czerpiąc strefy pionowych podziałów z sąsiedniej kamienicy, tworząc ciąg loggi i balkonów. Ceglany wzór charakteryzuje wertykalność, rozpoznawalna cecha zabudowy śródmiejskiej. Elewacja została ukształtowana poprzez scalenie dwóch sąsiednich brył, tworząc płynne przejście w zastanym nieregularnym układzie urbanistyczno – architektonicznym, zarówno pod względem linii zabudowy, jak i wysokości przylegających budynków.

Część wyższa obłożona jest płytami elewacyjnymi, tworząc neutralną, elegancką powierzchnię podzieloną liniami gzymsów i okien, natomiast część niższa pokryta jest cegłą, nawiązującą do industrialnego charakteru dzielnicy oraz detalu sąsiada. Przeszklona, podcięta elewacja nadaje bryle lekkości oraz pozwala dostrzec z ulicy zieleń znajdującą się na dziedzińcu, włączając ją w tkankę miejską.