wytwórnia filmowa Starołęka

wytwórnia filmowa

współpraca: Adrianna Pocion
lokalizacja: Poznań, ul. Starołęcka
rok projektu: 2017

Wytwórnia Filmowa Starołęka to wizja kompleksu wielofunkcyjnych obiektów związanych z branżą filmową. Główną ideą projektu było stworzenie architektury współgrającej z krajobrazem Doliny Warty oraz wykorzystanie naturalnych warunków topograficznych przy kształtowaniu przestrzeni. Płynne linie rozwijają się po powierzchni terenu jak wstęga rolki filmowej, mającej swój początek w cylindrze głównego obiektu.

Parter budynku został częściowo uniesiony na słupach, co nadaje formie lekkości oraz sprzęża przestrzenie placu wokół obiektu z jego wnętrzem. Konstrukcja budynku opiera się na wykorzystaniu zewnętrznych kratownic tworzących zarówno białą elewację obiektu, jak i jego egzoszkielet.

W obiekcie zlokalizowano przestrzenie o różnorodnych funkcjach, min.: salę kinową, nowoczesne studia motion-capture i blue-screen, postprodukcję obrazu, dźwięku, czy studio nagrań.

Charakterystyczną cechą Starołęki jest wklęsła forma dachu tworząca rodzaj zmiennej nawierzchni ogólnodostępnego placu. Kształt powłoki aktywizuje do ruchu oraz pełni rolę wielkiego tarasu widokowego. W przebijającym dach cylindrze zlokalizowano restaurację otwierającą się ze wszystkich stron na panoramę Poznania.

AV office

projekt dyplomowy inżynierski

temat: mały budynek biurowy
autor: Adam Jankowski
promotor: dr inż. arch. Adam Siniecki
lokalizacja: Poznań, ul. Ostrowska
rok projektu: 2017

Wyjściowym założeniem projektowym była lokalizacja dwóch bliźniaczych biurowców przy dostosowaniu ich gabarytów do zachowanego na działce budynku istniejącego. Zastosowanie powtarzającego się kąta ostrego w projekcie zagospodarowania terenu ma bezpośrednio nawiązywać do podziałów elewacji. W wyniku poszukiwania odpowiednich kształtów powstała grafika złożona z zazębiających się liter „V” odbijanych lustrzanie względem osi poziomej i ustawianych naprzemiennie. Stąd wziął się właśnie pomysł na nazwę i logo biurowca: AV office.

Starając się zachować spójność formy i konstrukcji wzór litery „V” przeniesiono także na ukośne słupy podpierające nawis budynku. Elementy pokrywając się dokładnie z rysunkiem elewacji przebijają wszystkie kondygnacje biurowca. Główne wejście znajduje się w podcieniu i prowadzi bezpośrednio do głównego holu, który pnąc się przez trzy kondygnacje budynku, wyraża jego artykulację pionową.

safe house

dom jednorodzinny

lokalizacja: Mścice, woj. zachodniopomorskie
rok projektu: 2015

Safe House to dom marzeń architekta – miłośnika motoryzacji. Skrojony na zasadzie przeciwieństw: dzieli działkę, łączy przestrzeń. Wkomponowany w wysoką skarpę wykorzystuje naturalne ukształtowanie terenu otwierając się na las i strumień od strony południowo – zachodniej, skąd widoczna jest jasna elewacja budynku. Z kolei od północy dom osłonięty jest od ruchliwej drogi. Ciemna ściana stanowi rodzaj ekranu akustycznego i uniemożliwia wgląd do wnętrza obiektu, dając poczucie bezpieczeństwa jego mieszkańcom. Dodatkowy bufor stanowi garaż wielostanowiskowy tworzący sztuczny nasyp i bezpośrednio połączony z układem funkcjonalnym domu poprzez podziemny łącznik.

Safe House to przede wszystkim manifest prestiżu oraz zaspokojenie potrzeb komfortu dla jego mieszkańców. Przestrzeń domu podzielona jest na trzy główne strefy: dzienną, nocną i rekreacyjną. Dwukondygnacyjny salon z antresolą otwiera się wielkim szkleniem na las i płynący przez działkę strumień. Ostatnia kondygnacja przeznaczona jest na strefę nocną z prywatnymi tarasami eksponowanymi na działanie światła południowo-zachodniego. Z kolei w części podziemnej zlokalizowano pomieszczenia służące rozrywce, takie jak salę bilardową czy sauny. Dodatkowo dom może służyć również jako przestrzeń do pracy dla jego właściciela, dlatego w parterze zlokalizowano gabinet architekta ze szczególnym uwidocznieniem jego ulubionego modelu samochodu za szklaną witryną w roli szczególnego eksponatu.