Studnia

kompleks basenów wypoczynkowych

współpraca: Marcin Janulewicz
lokalizacja: Poznań, ul. Smolna
rok projektu: 2016

Obiekt pływalni przy ul. Garbary w Poznaniu ma służyć przede wszystkim wypoczynkowi, oddziaływać bezpośrednio zarówno na ciało, jak i duszę człowieka. Skonstruowany tak, by eksponować kontrast światła i cienia, ma na celu wprowadzić użytkownika w stan wyciszenia, zadumy. Do refleksji skłaniać ma przede wszystkim kontekst miejsca w jakim znajduje się tu człowiek. Forma hali basenowej koncentruje się wzdłuż osi widokowej na Ostrów Tumski i Katedrę. Cylindryczna bryła jest centrum układu, wypełnia ją basen półotwarty, przypominający wielką studnię. Od niej właśnie rozwijają się płynne linie kreujące unikalną przestrzeń.