Hala sportowa

projekt konstrukcji stalowej

współpraca: Carina Kotlarski
uczelnia: Ostbayerische Technische
Hochschule Regensburg, Niemcy
rok projektu: 2018

Projekt wykonawczy hali sportowej w konstrukcji stalowej wraz z niezbędnymi pomieszczeniami dodatkowymi – technicznymi, oraz przebieralniami. Inspiracją był budynek projektu Normana Fostera – Renault Distribution Centre w Swindon.

Dach obiektu podwieszony jest pod stalową belką, ta natomiast, aby konstrukcja cechowała się smukłością, podwieszona jest w połowie na stalowej linie. Belka po obu stronach oparta jest na podporach o profilu okrągłym. Wykorzystanym schematem statycznym jest rama trójprzegubowa, rozpostarta ponad boiskiem, pozwalajaca na uzyskanie 20,5 metra rozpiętości.

Fasada słupowo – ryglowa ze znączącą przewagą słupków, wraz ze strzelistymi i smukłymi podporami zwiększają poczucie wertykalności. Dla poprawienia stabilności, słupy oraz dźwigar w dwóch miejscach połączony jest stężeniem.

Projekt zakładał wykonanie przybliżonych obliczeń w celu dobrania odpowiednich przekrojów profili stalowych oraz przedstawienie dziesięciu miejsc charakterystycznych w detalu – przekroju, rzucie, widoku i perspektywie, a także wykonaniu dwóch modeli.