EXPO 2015

polski pawilon wystawowy

lokalizacja: EXPO 2015 w Mediolanie
uczelnia: Università degli Studi di Firenze, Włochy
rok projektu: 2015

Ideą – bazą do powstania projektu był fibrobeton – beton wzmacniany drobnymi włóknami. Forma pawilonu została utworzona w procesie optymalizacji struktury – zaczynając od podstawowych proporcji składników betonu, według których utworzony został poczatkowy schemat poszukiwania formy – kruszywo jako zakotwiczenie oraz finalnie część pełna, woda jako siły i końcowo w pawilonie część włókien oraz spoiwo, jako przestrzeń działania zwizualizowanych sił.

Projekt wykonany podczas zajęć na uczelni we Florencji przy okazji odbywającego się w roku 2015 Expo w Mediolanie.