osiedle NBI_01

zespół domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej

projekt: AMJ studio
lokalizacja: Stare Bielice
inwestor: Agrobud
powierzchnia działki: 6 200 m
²
rok projektu: 2019

Osiedle 23 domów jednorodzinnych z garażami w zabudowie szeregowej tworzy spójny układ kompozycji przestrzennej. Zaprojektowane obiekty opierają się o jeden powtarzalny i funkcjonalny moduł mieszkalny. Przyjęte rozwiązania budowlane mają zapewnić niski koszt budowy inwestycji i wysoką przystępność dla klientów. Osiedle posiada czytelny układ komunikacji, a także wyznaczone miejsce rekreacji dla mieszkańców. Niewielka skala obiektów oraz zatopienie ich w zieleni tworzy środowisko przyjazne do życia.

park przy bulwarze KON_01

zagospodarowanie terenów przy Bulwarze Nadwarciańskim w Koninie

autor idei: Kazimierz Lipiński
projektant: mgr inż. arch. Adam Jankowski
konsultant: dr inż. arch. Krzysztof Borowski

lokalizacja: Konin, okolica Starówki
rok projektu: 2019

Przedmiotem opracowania projektu jest koncepcja zagospodarowania terenów przy Bulwarze Nadwarciańskim w Koninie. Obszar leżący w pobliżu Starówki stanowi obecnie teren techniczny dla centrali ciepłowniczej. Projekt rewitalizacji zakłada likwidację zjazdu z Trasy Warszawskiej oraz przekształcenie funkcji obszaru opracowania. Atrakcyjny pod względem lokalizacji teren ma pełnić  funkcję rekreacyjną dla mieszkańców Konina. Kompozycja przestrzenna stanowi trakt pieszo-rowerowy pomiędzy Placem Wolności, a wschodnią częścią Bulwarów Nadwarciańskich. 

Zdecydowano się na utrzymanie parkowego charakteru miejsca, stąd duża ilość projektowanej zieleni. Pas wysokich drzew oraz skarpa nasypowa oddzielają teren od ruchliwej drogi. Od strony zachodniej teren inwestycji otwiera nowy plac miejski, przekształcony z parkingu dla samochodów osobowych. Na jego powierzchni zlokalizowano konstrukcje szklanych zadaszeń, które kreują nowoczesną i przyjazną człowiekowi przestrzeń. Plac prowadzi użytkowników w kierunku ścieżki edukacyjnej, znajdującej się pod nowo-projektowanymi wiatami akustycznymi. Ażurowe konstrukcje pozwalają na ekspozycję wystaw w formie wielkoformatowych plansz, a także pomaga oddzielić trakt od pobliskiej jezdni. Centralnym punktem projektu jest parterowy pawilon wielofunkcyjny. Latem okrągły budynek może pełnić rolę kawiarni, natomiast poza sezonem miejsca organizacji eventów i wystaw. Wokół pawilonu, w sąsiedztwie boisk szkolnych oraz wypożyczalni kajaków, znajdują się liczne urządzenia sportowo-rekreacyjne dostosowane do różnych grup wiekowych użytkowników. Przewidziano tu plac zabaw dla dzieci najmłodszych oraz dla dzieci starszych, a także siłownię zewnętrzną dla osób dorosłych. Teren otwiera się widokowo na dolinę rzeki Warty, wzmacniając możliwości rozwoju tej części Konina.

rewitalizacja terenów poprzemysłowych

rewitalizacja terenów poprzemysłowych

autorzy: mgr inż. arch. Adam Jankowski,
mgr inż. arch. Adrianna Pocion,
mgr inż. arch. Michalina Orzełek
lokalizacja: Września, rejon ul. Kolejowej
rok projektu: 2018

Przedmiotem opracowania projektu jest koncepcja zagospodarowania terenów poprzemysłowych w rejonie ulicy Kolejowej i Wrocławskiej we Wrześni. Rewitalizowany obszar znajduje się obecnie w stanie ogólnej degradacji, zaburzony jest ład przestrzenny dzielnicy miasta, która leży w bezpośrednim sąsiedztwie jego centrum. Głównym założeniem projektowym jest stworzenie układu nowej zabudowy, w miejscu istniejących terenów przemysłowych, która odmieni negatywny obraz rejonu, zarówno pod względem walorów przestrzennych, czynników gospodarczych, jak i społecznych. Tworzenie nowych przestrzeni o wysokiej jakości, odpowiedniej skali względem człowieka oraz zróżnicowanej funkcji zabudowy, dostosowanej do potrzeb mieszkańców, jest podstawą dla koncepcji urbanistycznej. Na bazie analizy zastanej sytuacji przestrzennej, stworzono układ w odniesieniu do zabudowy sąsiadującej, wykorzystujący powstałe osie kompozycyjne i widokowe.

Koncepcja urbanistyczna zakłada wykreowanie wyraźnego środka projektowanego układu, w postaci centrum kongresowego, wraz z wielofunkcyjną zabudową uzupełniającą. W jej skład wchodzą min.: biura, hotel, centrum gastronomiczne i hala sportowa. Odchodzące ze środka układu główne osie kompozycyjne wyznaczają kierunki sytuowania osiedli zabudowy wielorodzinnej z usługami w parterach. Istotnym elementem projektu jest zieleń publiczna, która towarzyszy wszystkim typom zabudowy. Położono nacisk na stworzenie wspólnych przestrzeni rekreacyjnych w postaci ogólnodostępnych parków, które pełnią również rolę stref buforowych od ruchliwych dróg, a także od strefy torowiska. To właśnie bliskość terenów PKP wiąże się z powstaniem muzeum kolejnictwa, które stanie się kolejnym ważnym elementem rewitalizowanej dzielnicy Wrześni. Podłużny obiekt sprzężony z parkiem eksponującym historyczne lokomotywy, ma przyciągnąć turystów i pobudzić gospodarczo zaniedbany obszar. Podobne zadanie mają również dwa nowoprojektowane kwartały zabudowy biurowej, które wyróżnia tarasowy układ zielonych dachów.

osiedle kolorowe

osiedle mieszkaniowe

autorzy: mgr inż. arch. Adam Jankowski,
mgr inż. arch. Adrianna Pocion,
lokalizacja: Poznań, ul. Teofila Mateckiego
rok projektu: 2017

Kolorowe to koncepcja osiedla mieszkaniowego zlokalizowanego w Poznaniu, w obrębie północnej dzielnicy Piątkowo. Nazwa zespołu siedmiu obiektów w zabudowie wielorodzinnej nawiązuje do ich elewacji, które wypełniają loggie zmieniające kolor w sposób tworzący pełne koło barw. Istotą projektu było dopasowanie się do istniejącej tkanki miejskiej, dlatego zdecydowano się na tarasowy układ zabudowy. Przestrzeń półprywatna pomiędzy obiektami osłonięta jest od drogi i stanowi miejsce spotkań mieszkańców. Pod założeniem znajduje się garaż podziemny dostępny dla wszystkich mieszkańców.